AA prikazi AA projekti

MAJSKA ŠKOLA PISANJA >> Karanović > Tokin > Stanković

MAJSKA ŠKOLA PISANJA “Rade nas reči: poezija – proza – reklama”
> od 8. maja do 6. juna > Fakultet za medije i komunikacije

Zvonko Karanović > Ivan Tokin > Slavoljub Stanković

Unapredite svoje veštine komunikacije > Učite od najboljih!

#poezija #proza #reklama
#radionicapisanja #storytelling #copywriting

Ograničen broj polaznika >> PRIJAVE na: arsakta@gmail.com.

Neka reči rade za vas 💬

Ars Akta > Jasna Zarkovic

Vizual: Monika Lang

Similar Posts