Mapiramo

23. FAF

„Duh ’67. vodio nas je i u sastavljanju ovogodišnjeg glavnog programa: ka autorima i delima dovoljno odvažnim da probiju sve zadate granice i klišee, i dovoljno nadahnutim da njihova slika današnjice izdrži probu i u nekom budućem vremenu, u susretu sa nekom drugom publikom.”

Srđan Vučinić, umetnički direktor Festivala autorskog filma

Izvolite u FESTIVAL!

Similar Posts