Креативни радо-зналци

Унапређење положаја младих Ромкиња и Рома без квалификација

Удружење грађана Центар за хуманост и културу православље Алфа Београд, Нехруова 48/33, 063 222 157, мilosavljеvic.mila@gmail.com ●

„Унапређење положаја младих Ромкиња и Рома без квалификација” – Кроз разне видове неформалног образовања полазници ромске националности са територије општина Земун и Савски Венац оспособљавају се за дефицитарна занимања.

Similar Posts