Mapiramo

Konferencija TEDx ponovo u Beogradu!

Konferencija TEDx ponovo u Beogradu! – 13. septembra u Madlenianumu u Zemunu, sa željom da podstakne mlade na razmišljanje o obrazovanju i mogućnostima da promene nešto u društvu u kojem žive.

Među najavljenim govornicima su Srbijanka Turajlićo (o svrsi učenja), Istok Pavlović (o samoobrazovanju putem interneta), Vladimir LelićaninMirjana Gomilanoviće (fenomenom izbora zanimanja), Mihajlo Popesku, Lazar Radosavljević i Nikola Cimbaljević, Ana Mirković, Saša Ljuboja, Milan Novaković, Srđan Erceg, Srđan Dinčić Vladimir Koprić.

Prijavljivanje za prisustvo na konferenciji TEDxZemunEd počelo je 1. septembra!

Similar Posts