Konkursi

ISTRAŽI POZICIJU MLADIH U MEDIJIMA: postani član ekipe mapera – novinara-istraživača!

Kakva je tvoja ocena medija u Beogradu?

Koliko su mladi zastupljeni u medijima? Koliko sadržaja u medijima je priređeno specijalno za njih?

Koliko specijalizovanih medija posvećenih sadržajima za mlade postoji u glavnom gradu?

 

Pozivamo srednjoškolce i studente koji žele da zavire u svet novinarstva, da nam odgovore na ova pitanja i tako se prijave za učestvovanje u projektu

МLАDI МАPIRАЈU zа mlаdе : ММ : 2015.

Četiri istraživačke radionice tokom novembra 2015. na kojima ćemo mapirati sadržaje u beogradskim medijima namenjene mladima, biće uvod u tribinu na temu zastupljenosti sadržaja za mlade u medijima Beograda. Tribina je planirana za sredinu decembra.

Vaši odgovori na naša pitanja kandiduju vas za člana ekipe novinara-mapera koji će pripremiti materijal za studiju o mladima u medijima. Prvi sastanak redakcije, na koji će oni koje odaberemo biti pozvani putem mejla, zakazan je za 30.10.2015. u 19.30, u prostorijama UNS-a, Resavska 28, I sprat.

Sastavljanje, realizacija i obrada ankete, teze za tribinu, zapažanja učesnika o zastupljenosti mladih u medijima i objavljivanje tih zapisa na sajtu organizator – neki su od sadržaja koje planiramo!

Pošaljite nam odgovore na mejl organizatora, ArsAktu: arsakta@gmail.com, i pogledajte kako mapira ekipa novinara koja je prošla kroz naše novinarske radionice u prethodne četiri godine: www.arsakta.com.

Poziv je upućen i na sajtu Kancelarije za mlade!