Креативни радо-зналци

Eco meme

Центар за урбани развој, Карађорђева 44, 069 232 2838, jevticuros92@gmail.com ●

„Eco meme” – Еко ја! Анализа проблема загађења у урбаној средини и мањка зелених површина, и допринос подизању еколошке свести младих.

Similar Posts