Креативни радо-зналци

Шекспир у блоку

Уметничка група Хоп.Ла, Узун Миркова 10, 011 2163 284, 064 175 59 93, hoopla@hop-la.org ●

„Шекспир у блоку” – Развијање емоционалне интелигенције и социјалних вештина младих, и анимација да кроз уметничко деловање остваре комуникацију са широм друштвеном заједницом.

Similar Posts