Креативни радо-зналци

У центру пажње

Удружење грађана КУЛА, Чарлија Чаплина 14, 011 6973 016, 062 824 88 00, office@kulango.org ●

„У центру пажње” – Буди у центру пажње! Радионица учи младе како да користе медије, упућује их у тајне документаристичког изражавања, подстиче на развијање знања и креативних и социјалних вештина, и оспособљава их за праћење креативних и медијских програма ЕУ у овој области.

Similar Posts