Креативни радо-зналци

Нешто више о графичком дизајну

Друштво ликовних и примењених уметника Земуна, Кеј ослобођења 8, 011 2612 023, 064 2140 042, s.kapetania@gmail.com ●

„Нешто више о графичком дизајну” – Kроз практичан рад који подразумева линије и пропорције, сенчења и шрафуре, решавање проблема композиције, односе светлог и тамног и тонску студију, и, наравно, боје – програм развија креативност полазника и негује индивидуалност и љубав према уметности.

Similar Posts