Radovi mapera

Kolumna

Колумна је врста новинског чланка коју саставља колумниста, најчешће у задатој временској динамици (дневно, недељно…). Писана је у првом лицу и самим тим је личног карактера. Пишу је професионалци из разних области (економисти, правници, књижевници), личности из јавног живота, као и новинари.

Данас је колумна радо читано текстуално приказивање друштвене збиље јер успева дневно-политичка дешавања да изрази ироничним стилом. Ограничена, сведена – у складу са временом данашњице, јер уколико би колумниста настојао да свој коментар или мишљење изрази у опширнијем казивању, то више не би била колумна. Брзо би изгубио интересовање оне групе људи која тражи бритку опаску о новостима, актуелностима писаним ванинформативним стилом. Тај стил је ближи литерарном казивању, него строгом новинарско/информативном, којим се обликују вести које имају за циљ јасност, прецизност и недвосмисленост.

Колумном се лице или појава која је позната оном ко чита, по правилу жели представити на карикиран начин, богатом иронијом, ретко сарказмом.
Колумну видим као вешт начин казивања, којим могу да кажем више него што би то могао пуким ослањањем на информативно изражавање где се прецизност изношења чињеница ставља испред обојеног текстуалног израза.

То су и разлози моје наклоности ка овом жанру, и једна од мојих новинарско-литерарних амбиција….

M.M.

Similar Posts