Креативни радо-зналци

Видео анимација тела

Театар Мимарт, Гандијева 11/31, 011 3176 188, teatarmimart84@gmail.com ●

„Видео анимација тела” – Мултидисциплинарне радионице – кроз стварање личне приче у којој се повезују покрет тела, визуелна уметност, фотографија и стоп-моушн анимација, развијају се вештине дијалога, формирања ставова, критичности и самокритичности.

Similar Posts